Hỗ trợ khách hàng: 24/7
Điện thoại: 04 3869 4939
Kinh doanh 1
Hotline: 091 323 9940
Kinh doanh 2
Hotline: 094 322 6168

Trang chủ Bảng Giá

Triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung

 

 

Công tác chuẩn bị đầu tư cho Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa đang được Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) thực hiện.

Vị trí dự kiến của Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung.
Nhà máy dự kiến đầu tư xây dựng với quy mô công suất thiết kế 50MW, sản lượng điện ước tính 83 GWh/năm. Tổng mức đầu tư của nhà máy khoảng 1.900 tỷ đồng, thời gian triển khai thực hiện dự án từ năm 2016 – 2018; địa điểm xây dựng nhà máy tại khu vực thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với diện tích xây dựng nhà máy khoảng 95 hecta.
Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung bao gồm các hạng mục chính: Hệ thống các tấm quang điện, hệ khung giá đỡ chuyên dụng, hệ thống chuyển đổi Inverter 400VDC/400VAC (1MW/đơn vị), hệ thống trạm biến áp nâng 0,4/22kV(2÷2,5MVA), TBA nâng 22/110kV, nhánh rẽ 110kV (3 km) để đấu nối vào lưới điện 110kV hiện có, hệ thống điều khiển, giám sát, thu thập số liệu từ xa (SCADA), nhà quản lý vận hành, hệ thống đường giao thông nội bộ, thông tin liên lạc, hệ thống camera, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và một số hệ thống phụ trợ khác…
Hiện nay, CPCCREB đã phối hợp với UBND thành phố Cam Ranh để khảo sát, kiểm tra hiện trường, xác định vị trí và thống nhất phạm vi ranh giới khu đất dự kiến bố trí để xây dựng nhà máy tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tại khu vực này, cường độ bức xạ năng lượng mặt trời trung bình đo được là 5,34kWh/m2/ngày. Đây là điều kiện rất thuận lợi để triển khai thực hiện dự án.
Theo: CPC