Hỗ trợ khách hàng: 24/7
Điện thoại: 04 3869 4939
Kinh doanh 1
Hotline: 091 323 9940
Kinh doanh 2
Hotline: 094 322 6168

Trang chủ Giới thiệu

TP. HCM ngầm hóa hệ thống lưới điện đồng bộ với cáp viễn thông và chiếu sáng công cộng

 

 

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch ngầm hóa hệ thống lưới điện đồng bộ với các công trình ngầm hóa cáp viễn thông và cáp chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP.


Khu vực chợ Bến Thành sau khi thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa dây thông tin
Theo đó, ngầm hóa hệ thống lưới điện đồng bộ với các công trình ngầm hóa cáp viễn thông và cáp chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP.HCM theo quy hoạch đề án ngầm hóa mạng lưới điện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Đồng thời, ưu tiên thực hiện tại khu vực trung tâm thành phố, khu hành chính thương mại và trên các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường chính nối các quận nội thành và huyện ngoại thành. Trong đó, ngầm hóa cáp viễn thông đạt tỷ lệ 90% các tuyến đường chính tại khu vực trung tâm thành phố.
Nguyên tắc thi công sẽ ưu tiên thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên vỉa hè, hạn chế thi công dưới lòng đường. Các đơn vị sẽ phối hợp thực hiện thi công đồng bộ khi ngành điện lực, viễn thông, chiếu sáng công cộng, công trình giao thông và thoát nước đô thị có kế hoạch ngầm cáp trên cùng tuyến công trình; thống nhất phương án đấu thầu và giám sát thi công chung công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chuyên môn kỹ thuật triển khai thi công các công trình ngầm cáp điện lực và cáp viễn thông. Bên cạnh đó văn bản cũng yêu vầu chủ đầu tư các khu đô thị mới , khu nhà ở mới, các công trình giao thông; các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm hạ ngầm cáp điện lực kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông và cáp chiếu sáng công cộng phù hợp với quy hoạch
Tổng công ty Điện lực TP.HCM được UBND Thành phố giao thực hiện kế hoạch và phân kỳ các giai đoạn hạ ngầm cáp điện lực kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm cáp viễn thông tổ chức phương án đấu thầu và giám sát thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chuyên môn kỹ thuật khi triển khai chung các công trình ngầm cáp điện lực và cáp viễn thông. Các dự án kết hợp việc hạ ngầm lưới điện và cáp viễn thông thì các đơn vị thi công phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng; phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công khi hạ ngầm cáp viễn thông treo trên cột điện khi có yêu cầu của chủ đầu tư công trình để đảm bảo an toàn điện trong thi công.
Theo kế hoạch giai đoạn 2016-2017, TP.HCM sẽ thực hiện 75 công trình tương ứng 177,19 km. Trong đó, riêng năm 2016 khối lượng công trình thực hiện là 36 công trình, tương ứng 89,81 km
Theo: EVNHCMC